Fascia Release Module 1

Datum: 14 juni 2019
Tijd: 10:00 uur
Organisator: Opleiding Triggerpointcoach
Adres: Utrecht
Postcode:
Plaats: Utrecht
Omschrijving:
In deze module leer je wat fascie is en welke klachten er kunnen ontstaan. Je leert problemen in de fasciale lijnen en obstructies daarin te herkennen. Je krijg een goed beeld van veel voorkomende patronen van restricties in de fascia. Dit vergroot je inzicht in de werking van het lichaam bij het behandelen van pijnklachten. Daardoor kunt je makkelijker achterhalen wat de factoren zijn die de klachten veroorzaken en in stand houden. 

Wij bieden een programma aan waarbij theorie en praktijk in verhouding staan. Daarbij stellen we als doel dat je het geleerde meteen de eerstvolgende werkdag in de praktijk kan brengen. 

Na module 1 ben je in staat om:
  • te observeren of er sprake is van fasciale restrictie
  • deze manueel op te sporen
  • diverse release technieken te gebruiken
  • te werken met fascia hulpmiddelen
  • spiertesten te interpreteren
  • actieve en passieve stretch juist toe te passen
  • breder naar de anatomie te kijken

Verder leer je voor jezelf om:
  • alert zijn op het juiste gebruik van je eigen lichaam
  • massagetechnieken te gebruiken die besparend zijn voor je handen
  • ergonomisch bewust te (be)handelen

Samengevat zet je in module 1 de eerste stap hoe je de fascia bij cliënten effectief behandelt. Hierbij is het ontwikkelen van je ‘fascial touch’ belangrijk voor je praktijk.
Meer agendapunten